Εξοπλισμός

  • Υπέρυχος
  • Laser
  • Πλήρης Ηλεκτροθεραπεία με αναρρόφηση
  • Συσκευή TENS
  • Ιοντοφόρεση
  • Μαγνητικά Πεδία
  • Διαθερμία Μικροκυμάτων
  • Συσκευή Υπερύθρων
  • Κυκλοφορητής άκρων